Šiandien


Leidiniai


Šluotos partneriai

 

dienos anekdotas...

Kareiviški juokai


Kukluksklano štabas.
- Sakykite, kaip įstoti į jūsų organizaciją?
- Labai paprastai. Reikia pakloti šešis negrus ir vieną katiną.
- O katiną už ką?
- Sveikinu, jūs priimtas.
Pašaukia į kariuomenę mešką, lapę ir vilką. Komisijoje vilko klausia, rodydami į automatą:
- Žinai, kas čia?
- Nežinau.
Po to rodo plytą:
- Žinai, kas čia?
- Plyta.
- Siunčiam tave į statybinį pulką.
Tas pats atsitinka ir su lape.
Meška abiejų klausia, kaip jie pakliuvo į statybas. Šie pasakoja:
- Paprastai. Parodys tau kažkokį niekalą, tu pasakyk, kad nežinai, kas tai yra. Po to parodys plytą, tai tu sakyk, kad tai yra plyta.
Meška įeina. Jam pakiša automatą:
- Kas čia?
- Nežinau... Bet čia kažkur turi būti plyta.
- Į žvalgybą jį.
Priimant į kariuomenę, komisijoje klausia:
- Jūs turite kokių nors fizinių trūkumų?
- Taip. Aš visiškai neturiu drąsos.
Kapitonas:
- Kai čia suprasti? Tau šovė į krūtinę, o tu gyvas.
- Man tuo momentu širdis į kulnis nubėgo...
- Generole, ant mano galvos nukrito dėžė!
- O kas joje?
- Nieko!
- O dėžėje?
Vaikinas atsiunčia iš armijos granatą ir laiškelį: “Miela močiute! Jeigu patrauksi už žiedo, aš gausiu tris dienas atostogų”.
Į pilį pas savo senjorą sugrįžo vasalas. Jis buvo labai išvargęs, šarvai aplamdyti, šalmas pramuštas, veidas pasruvęs krauju.
- Kokia nelaimė tau atsitiko? – klausia sunerimęs senjoras.
Šis, sunkiai atsitiesęs balne, aiškina:
- O, aš šauniai pasidarbavau jūsų labui, sere! Papurčiau tai papurčiau jūsų priešus šiaurėje!!
- Ką? – sušuko ne savo balsu baronas. – Šiaurėje?! Aš neturiu jokių priešų šiaurėje...
– Sakote, neturite, – sudejavo žaizdotas riteris, – galbūt, bet dabar turėsite!
Į vieną oro pajėgų diviziją ruošiasi atvykti komisija. Visi panikoje. Niekas nėra šokęs su parašiutu. Nusprendė padaryti taip: Prie parašiutų pririškite maišus, o juos iš lėktuvo numes ant krūmų. Mes ten lauksime pasislėpę, ir kai tik nukris, mes iššoksime iš krūmų.
Atvažiuoja komisija. Pradėjo mėtyti parašiutus. Nuo vieno netyčia atitrūko parašiutas ir didžiuliu greičiu nukrito į krūmus. Iš ten išbėga kareivis ir rėkia:
– Ot, velnias, taip ir užsimušti galima!
– Matau, kareivi, esate labai protingas?
– Ar aš, tamsta leitenante?
– Tai negi aš?!..
Šauktinių komisijoje klausia:
– Ar Jūs turite kokių nors fizinių trūkumų?
– Turiu. Man labai trūksta drąsos.
Kareiviai kalbasi:
– Kodėl tave komisavo?
– Liga.
– Kokia?
– Nežinau, visą būrį nuo jos pykino.
Kareivis svajoja tapti generolu.
Leitenantas – pulkininku.
Kapitonas – majoru.
Šeimyninės istorijos
Linksmieji žydai
Rūkoriams
Vairuotojai ir automobiliai
Grybų šventė
Mokslo vargai
Sporto aistros
Iš studentų gyvenimo
Mokykla ir vaikai
Erotinės fantazijos
Darbas ir verslas
Meilės reikalai
Politika ir politikai
Juodasis humoras
Ugniagesių šypsenos
Keistieji čiukčiai
Iš žurnalistų gyvenimo
Naujųjų metų linksmybės
Suvalkiečių humoras
Piniginiai reikalai
Prancūzai juokiasi
Anglų humoras
Kino pasaulyje
Teisingumas ir juokai
Gėjų nuotykiai
Gabroviečių šypsenos
Pensininkų vargai
Distrofikų kalbos
Škotų humoras
Svaiginančios šypsenos
Policija ir juokai
Linksmieji gruzinai
Šventieji reikalai
Sveikatos beieškant
Žvejų nuotykiai
Prie jūros
Turistų nutikimai
Narkomanų paklydimai
Muzikos garsai
Ach, tos moterys

Gyvūnų pasaulyje
Atsargiai! Psichai
Kareiviški juokai
Nusikaltėlių reikalai
Valgyk ir juokis!
Linksmoji kompiuterija
Medžiotojų nuotykiai
Apie uošves
Blondinių pasakos
Apie estus
Vyriški pokalbiai
Balandžio 1-osios pokštai

Belgų humoras
Nuotykiai teatre
Menas ir kultūra
Čigonų humoras
Žiemos linksmybės
Apie dailę
Tarybiniai laikai

Rašykite mums:

Šluotos korespondencija: Gynėjų g. 4, LT-01109 Vilnius.
Šluotos el. paštas: humor@sluota.lt
Parama tik 2%

 

blogspot visitor