Šiandien


Leidiniai


Šluotos partneriai

 

naujesni anekdotai...

Mokykla ir vaikai


Gatvėje verkia berniukas. Praeivis klausia:
- Kas nutiko?
- Siusiot noriu.
- Na, gerai, einam nuošaliau.
Nuošalioje vietoje preivis ragina:
- Tai dabar siusiok.
- Aš pats negaliu, man mama visada ištraukia.
Praeivis atsegė, ištraukė, vaikas toliau aiškina:
- Man mama visada dainelę padainuoja, kad aš nusišlapinčiau.
- Na gerai jau, lijo, lijo lietūs per karalių pietus...
- A-a-a-a-a...
- Kas atsitiko?
- A-a-a-a-a! Na dabar viskas! Šitą dainelę dainuoja, kai noriu kakoti!
Mokytoja klausia mokinių:
- Na, vaikai, ką gero nuveikėt per atostogas?
Petriukas atsistoja ir sako:
- Aš išgelbėjau žmogui gyvybę.
- Kaip gi tu taip padarei? - nustemba mokytoja.
- Aš mamos kontraceptines tabletes pakeičiau saldainiais.
Sūnus tėvui:
- Klausyk, tėvai, kodėl visi mano bendraamžiai šeštoj, septintoj klasėje, o aš vis pirmoj ir pirmoj?
- Gerk greičiau čia nefilosofavęs!
Mokykloje surašė trimestro pažymius. Sūnus, žvelgdamas tėvui tiesiai į akis:
- Juk svarbiausia, kad tik būtume sveiki, tiesa?
Motina gėdina sūnų:
- Kaip tau negėda! Vėl tavimi skundžiasi klasės auklėtoja. Imtum iš tėvo pavydį. Už pavyzdingą elgesį jį išleidžia iš kalėjimo.
Sėdi mergaitė smėlio dėžėje ir kažką garsiai kramto…
Prieina berniukas:
- Ką tu čia kramtai?
- Nežinau! Pats atropojo…
Sūnus parbėgo namo:
- Tėveli, aš vesiu Petriuką iš kito kiemo.
- Tai kad jis vaikėzas!
- Nieko sau vaikėzas. Jam jau 28-eri!
Mokytoja aiškina vaikams, kaip gerai turėti grupinę klasės nuotrauką:
- Susėsit su draugais; po 20 metų, galėsit pasakoti: „Čia Marytė - ji dabar mokytoja. Čia Joniukas – jis dabar verslininkas“.
Staiga įsiterpia Petriukas ir sako:
- O čia mūsų mokytoja - seniai jau numirė!
Mažasis Petriukas žiūri, kaip tėvas dažo lubas. Mama jam sako:
- Žiūrėk, Petriuk, ir mokykis, kai paaugsi, tėveliui padėsi...
- Tai ką per tiek laiko nespės nudažyti...
Tėvas stebisi:
- Ir kaip tau galėjo sulūžti smuikas?
- Labai paprastai, - atsako sūnus. – Aš grojau, grojau... Ir staiga ji iškrito per langą.
Petriukas mėgino apiplėšti parduotuvę, grasindamas vandens pistoletu. Pardavėjas, iš pradžių, juokėsi, o po to užspringo...
Tėvas tikrina mažojo sūnaus sąsiuvinį:
- Kodėl tu taip nelygiai rašai kablelius?
- Čia ne kableliai, čia integralai.
Mergaitė, grįžusi namo:
- Mama! Kodėl mane mokykloje ekskavatoriumi vadina?
- Užčiaupk burną – dar baldus subraižysi!
Trečiokai rašo laišką trečiokėm: „Vakare ateikite į parką - bučiuosimės!“
Netrukus gauna atsakymą: „Jei tik dėl to, siūlykit pirmokėm.“
Ateina tėvas į vaikų darželį pasiimti vaiko.
Auklėtoja klausia: kuris jūsų?
Tėvas: koks skirtumas, rytoj vistiek reiks atvesti.
-Tėveli, o kas yra žiema?
- Pasižiūrėk šaldyduve.
Petriukas stovi lauke ir rūko. Prie jo prieina senyva moteriškė ir piktai klausia:
- Berniuk, o tavo tėvai žino, kad rūkai?
- O jūsų vyras žino, kad jūs gatvėje kabinėjatės prie nepažįstamų vyrų?
Broliukas sako savo labai negražiai seseriai:
– Žinai, kas tau atsitiks ateityje?
– Kas?
– Ogi nieko!
Mokytojas:
– Ir vėl tavo veidas išteptas! Iš karto matyti, kad šiandien pusryčių valgei šokoladą!
Mokinys:
– Jūs apsirikote, pone mokytojau. Šokoladą valgiau vakar.
– Tu pasakei Ievai, kad ji kvaila. Dabar, prašau, pasakyk, kad labai gailiesi, kad taip pasakei, - moko sūnų mama.
– Ieva, aš labai gailiuosi, kad tu kvaila...
Pamokoje Petriukas klausinėja mokytoją:
- Tamsta mokytoja, pasakykite žodį iš šešių raidžių, kuriuo vadinamas visiškas krachas, nesėkmė ar bankrotas, antra raidė „i“?
- Lauk iš klasės!
Petriukas išeidamas:
- Fiasko, tamsta mokytoja, fiasko.
– Jei gerai mokysiesi aš su tėčiu tau nupirksime kompiuterį, o jei blogai – pianiną.
Vaikai kalbasi:
– Mano tėvelis labai drąsus. Jis net turi medalį „Už drąsą!“.
– O mano – paskutinis bailys. Kai mamos nėra namuose, eina miegoti pas kaimynę.
daugiau vaikiškų anekdotų...
Šeimyninės istorijos
Linksmieji žydai
Rūkoriams
Vairuotojai ir automobiliai
Grybų šventė
Mokslo vargai
Sporto aistros
Iš studentų gyvenimo
Mokykla ir vaikai
Erotinės fantazijos
Darbas ir verslas
Meilės reikalai
Politika ir politikai
Juodasis humoras
Ugniagesių šypsenos
Keistieji čiukčiai
Iš žurnalistų gyvenimo
Naujųjų metų linksmybės
Suvalkiečių humoras
Piniginiai reikalai
Prancūzai juokiasi
Anglų humoras
Kino pasaulyje
Teisingumas ir juokai
Gėjų nuotykiai
Gabroviečių šypsenos
Pensininkų vargai
Distrofikų kalbos
Škotų humoras
Svaiginančios šypsenos
Policija ir juokai
Linksmieji gruzinai
Šventieji reikalai
Sveikatos beieškant
Žvejų nuotykiai
Prie jūros
Turistų nutikimai
Narkomanų paklydimai
Muzikos garsai
Ach, tos moterys

Gyvūnų pasaulyje
Atsargiai! Psichai
Kareiviški juokai
Nusikaltėlių reikalai
Valgyk ir juokis!
Linksmoji kompiuterija
Medžiotojų nuotykiai
Apie uošves
Blondinių pasakos
Apie estus
Vyriški pokalbiai
Balandžio 1-osios pokštai

Belgų humoras
Nuotykiai teatre
Menas ir kultūra
Čigonų humoras
Žiemos linksmybės
Apie dailę
Tarybiniai laikai

Rašykite mums:

Šluotos korespondencija: Gynėjų g. 4, LT-01109 Vilnius.
Šluotos el. paštas: humor@sluota.lt
Parama tik 2%

 

blogspot visitor